Zakład Karny we Włodawie organizuje kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Pisania Ikon.

Konkurs Pisania Ikon na stałe wpisał się w kalendarz inicjatyw i przedsięwzięć prowadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie. Przedmiotem konkursu są prace artystyczne wykonane przez osadzonych, których tematem jest interpretacja ikon: Trójcy Świętej, Jezusa Chrystusa, Matki Bożej lub innych świętych. W konkursie dopuszczone są dowolne materiały i techniki z zachowaniem podstawowych zasad pisania ikon. Głównym celem konkursu jest zainteresowanie osadzonych wartościami duchowymi, estetycznymi i artystycznymi płynącymi z tradycji prawosławnej, jak również z dziedziny ikonografii oraz uwydatnienie roli kultury w życiu człowieka.

Prace można nadsyłać w terminie do 30 września 2022r. a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane zostało w dniach 10-14 października br.

Osoby pozbawione wolności poprzez pisanie ikon mają możliwość wypowiedzenia się, skłania to ich do refleksji nad życiem świętych, postaci umieszczonych na tychże ikonach, a jednocześnie nad życiem własnym. Ten rodzaj twórczości daje skazanym możliwość duchowego wyciszenia się, spokoju oraz kontemplacji. Serdecznie zachęcamy do popularyzacji Konkursu Pisania Ikon, który przekłada się na prawidłowy przebieg procesu resocjalizacji.

tekst: por. Daniel Pręciuk,

plakat: Iwona Czajkowska-Śledzińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej