25 czerwca 2023r. funkcjonariusze Zakładu Karnego we Włodawie byli obecni podczas Bezpiecznego Dnia Dziecka „Świadomy małoletni”.

Dzień Dziecka zorganizowany został przez Gminę Włodawa oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Orchówku. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu „Gmina Włodawa – Bezpieczne społeczeństwo” realizowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Na uczestników czekały różne atrakcje – gry i zabawy dla dzieci i rodziców, „dmuchańce”, strefa gastronomiczna, pokaz z użyciem piany. Uczestnicy mieli okazję również aby zapoznać się ze specyfiką pracy funkcjonariuszy lokalnych służb mundurowych – Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Pożarnej oraz Nadleśnictwa. Impreza była świetną okazją do promocji Służby Więziennej, pokazania sprzętu oraz zaprezentowania specyfiki pracy funkcjonariuszy. W tym celu Zakład Karny we Włodawie udostępnił sprzęt ochronny wykorzystywany do działań i technik interwencyjnych w Służbie Więziennej. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszył się zestaw ochronny, kajdanki oraz pojazd „więźniarka”. Impreza zacieśniła więzy rodzinne oraz dało ogromną satysfakcję dzieciom i dorosłym.   

opracował: por. Daniel Pręciuk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej