30 grudnia 2023 r. w 105. rocznicę wyzwolenia Wronek spod zaboru pruskiego, we Wronkach odbył się Marsz Wolności, w których wzięła udział delegacja Zakładu Karnego we Wronkach.
Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką przy figurze Najświętszej Maryi Panny na Placu Wolności i rozdaniem wszystkim uczestnikom przypinek oraz widokówek. Po słowach wstępu o wyzwoleniu Wronek, odśpiewaniu hymnu narodowego, pod figurą i tablicą upamiętniającą „Zryw Wroniecki”, złożono znicze, a następnie marszem udano się w stronę Rynku, gdzie delegacja Zakładu Karnego we Wronkach złożyła znicz pod pomnikiem „Ku Czci i Chwale Poległym za Wolność Ojczyzny”. W dalszej części uczestnicy Marszu Wolności, idąc przez wroniecką kładkę, udali się do pomnika Powstańców Wielkopolskich, gdzie również nastąpiło złożenie kwiatów przez liczne delegacje. W uroczystościach wzięły udział również poczty sztandarowe wielu organizacji, w tym również poczet sztandarowy Zakładu Karnego we Wronkach, a także młodzież i starsi niosący portrety powstańców gminy Wronki, flagi powstańcze i pochodnie. Marsz Wolności zakończył się wystrzałami armatnimi Bractwa Kurkowego, odpaleniem rac i odśpiewaniem Roty.
Na czele reprezentacji wronieckiego zakładu karnego stał ppłk Krzysztof Kaczmarek – z-ca Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach.
 
Tekst, fot. mł. chor. Jolanta Żółkiewska
 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej