13 grudnia 1981 roku Rada Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny, który skutkował licznymi ograniczeniami, zatrzymaniami i aresztowaniami działaczy opozycji i Solidarności.

Stan wojenny wprowadzono na mocy podjętej niejednogłośnie uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 roku, na wniosek Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego. Pierwszych zatrzymań, które dotyczyły działaczy opozycji i członków „Solidarności”, komunistyczne władze dokonały jeszcze przed północą 12 grudnia. W ciągu pierwszych dni stanu wojennego w blisko 50 ośrodkach w całym kraju internowaniu poddano ok. 5 tys. osób.

W ten sposób usiłowano zdławić działania demokratycznej opozycji. Jedną z wielu restrykcji skierowanych przeciwko społeczeństwu było zatrzymanie osób uznanych przez komunistyczne władze za zagrożenie. Część z nich osadzono w Zakładzie Karnym we Wronkach, skazując jednocześnie na rozłąkę z rodziną i izolację społeczną.

Aby uczcić pamięć, wszystkich walczących o demokrację, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Wronki oraz Zakładu Karnego we Wronkach złożyli dziś symboliczne wiązanki kwiatów pod tablicą upamiętniającą owe wydarzenia.

 

Tekst: mjr Agata Nowak

Fot: ZK we Wronkach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej