Na to pytanie odpowiedzi za wysokim, więziennym murem poszukiwali wczoraj uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół w Bolechowie. Ponad czterdziestoosobowa grupa młodzieży usłyszała o wyzwaniach, jakie na co dzień czekają funkcjonariusza Służby Więziennej.

Podczas spotkania z przedstawicielem działu kadr zaprezentowano aktualne wymagania i procedury związane z przyjęciem w szeregi służby, omówiono zasady rekrutacji oraz wymogi, jakim powinni sprostać, aby w przyszłości zasilić formację mundurową. Przedstawiono sposób wynagradzania funkcjonariuszy, możliwą ścieżkę rozwoju i przywileje dodatkowe, które wiążą się z pracą w Służbie Więziennej.

Następnie uczniowie spotkali się przedstawicielami kadry penitencjarnej, którzy zaprezentowali im, jak wygląda zakład karny typu zamkniętego od środka. Wychowawcy musieli sprostać znacznie trudniejszemu zadaniu, bowiem zapoznawali młodzież z podstawowymi uregulowaniami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności, poruszali zagadnienia związane z edukacją prawną, kształtując w młodych obywatelach postawy patriotyczne i proobronne.

 

Tekst: mjr Agata Nowak

Fot.: ZK we Wronkach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej