W ramach oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych powstała grupa teatralna „Pod kreską”, która w mijającym miesiącu przedstawiła spektakl edukacyjno - profilaktyczny pt. „NDAP – narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy”.

Arteterapia oprócz waloru artystycznego znajduje swoje zastosowanie w oddziaływaniach terapeutycznych, edukacyjnych, wychowawczych czy artystycznych. Osadzeni zaangażowani w pracę nad spektaklem zarówno aktorzy odgrywający poszczególne role ale także skazani zaangażowani w przygotowanie scenografii, poprzez swoją działalność artystyczną mogli wyrazić siebie w inny niż dotychczasowy sposób. Arteterapia znajduje szerokie zastosowanie w pracy z osobami doświadczającymi problemów emocjonalnych, jednostkami z niskim poczuciem własnej wartości, ujawniającymi trudności w komunikacji. Poprzez sztukę osoby pozbawione wolności zyskały możliwość dostrzeżenia własnych potrzeb, zmierzenia się z lękiem, a także doświadczanymi emocjami co często jest niezwykle trudne u ludzi uzależnionych, którzy starają się powrócić do funkcjonowania wolnego od nałoguArteterapia niesie ze sobą wiele pozytywnych skutków zarówno w obrębie sfery psychicznej jak i fizycznej. Osadzeni poprzez proces twórczy zyskali możliwość nie tylko zrozumienia ale także właściwego wyrażania własnych emocji, myśli, zachowań co może skutkować poszerzeniem wglądu zarówno w sferę posiadanych deficytów jak i zasobów poszczególnych jednostek. Uczestnictwo w arteterapii może przyczynić się do zwiększenia poczucia sprawczości, a także korzystnie wpłynąć na radzenie sobie ze stresem i napięciem. Ekspresja artystyczna powoduje w człowieku uczucie wyzwolenia co może być przełomowym momentem w całym cyklu leczenia terapeutycznego. Człowiek poprzez wzmocnienie poczucia własnej wartości, a także zwiększenie świadomości posiadanych problemów może otworz się przed terapeutą jak i grupą pozostałych osadzonych uczestniczących w oddziaływaniach terapeutycznych.

           Grupa teatralna „Pod kreską” przedstawiła spektakl edukacyjno - profilaktyczny pt. „NDAP – narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy” dla pozostałych skazanych uczestniczących w leczeniu celem wzmocnienia prowadzonych oddziaływań terapeutycznych. Ponadto spektakl został przedstawiony dla ogółu osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach celem pogłębienia świadomości, a także wzmocnienia prowadzonych oddziaływań profilaktyczno-resocjalziacyjnych z zakresu p/uzależnieniom. Grupa teatralna miała możliwość zaprezentowania przedstawienia dla Funkcjonariuszy i Pracowników Zakładu Karnego we Wronkach co spotkało się z szerokim zainteresowaniem ze strony wszystkich zaproszonych gości.

 

Tekst: mł.chor. Weronika Ruta

zdjęcia: por. Jowita Sośnica, mjr Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej