104 lata temu Naczelnik Państwa Józef Piłsudski podpisał dekrety, które stały się fundamentem polskiego więziennictwa. W 20 artykułach opisane zostały zasady funkcjonowania więzień i określono zadania dla ówczesnych funkcjonariuszy.

Na pamiątkę tych wydarzeń, dzień 8 lutego ustanowiono Dniem Tradycji Służby Więziennej, który w roku 2023 obchodzimy po raz pierwszy.

W dniu dzisiejszym, z okazji niedawno przypadającego Dnia Tradycji naszej formacji, odbyła się uroczysta odprawa podczas, której nadano wyższe stopnie służbowe funkcjonariuszom pełniącym służbę w Zakładzie Karnym we Wronkach oraz w Oddziale Zewnętrznym w Szamotułach. Dyrektor jednostki, mjr Mariusz Przybył, podczas wręczania aktów nominacyjnych z dumą podkreślał:

Nasza jednostka jest jak jeden organizm, silny tak, jak każdy z pracujących tu funkcjonariuszy. Od waszej wiedzy, umiejętności, doświadczenia, a także zaangażowania zależą osiągane wyniki i bezpieczeństwo wszystkich obywateli. Swoją codzienną postawą, sumiennością i mądrością pokazujecie, że mimo niełatwej przecież służby, potraficie wzorowo wypełniać obowiązki i radzić sobie  w obliczu pojawiających się wyzwań i zagrożeń.

Na koniec swojego wystąpienia zwrócił się do wszystkich funkcjonariuszy słowami:

Wszystkim awansowanym życzę zatem dużo sił i motywacji do dalszego rozwoju oraz determinacji potrzebnej do wykonywania codziennych zadań służbowych. Życzę Państwu spokoju, zdrowia i wielu sukcesów w życiu osobistym.

Z dniem 8 lutego na wyższe stopnie służbowe awansowano łącznie 40 funkcjonariuszy:

- w korpusie chorążych - Dyrektor Generalny Służby Więziennej nadał stopień chorążego sztabowego Służby Więziennej - dwunastu funkcjonariuszom;

- w korpusie podoficerów - Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej nadał: stopień starszego sierżanta sztabowego Służby Więziennej – trzynastu funkcjonariuszom, stopień sierżanta sztabowego Służby Więziennej  – jednemu funkcjonariuszowi, stopień starszego sierżanta Służby Więziennej  - jedenastu funkcjonariuszom, stopień sierżanta Służby Więziennej - jednemu funkcjonariuszowi oraz  stopień plutonowego Służby Więziennej - dwóm funkcjonariuszom.

Uroczystość odbyła się w wyjątkowym miejscu, w otwartej w 2019 roku Izbie Tradycji i Pamięci, w której znajdują się tablice ku czci funkcjonariuszy i pracowników więzienia poległych i pomordowanych podczas II Wojny Światowej oraz liczne pamiątki, pozycje książkowe i rekwizyty mające służyć tworzeniu wzorów działania oraz etosu Służby Więziennej. Przemówienie okolicznościowe wygłosił również Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach, ppłk Zbigniew Konopacki, który podkreślił, że:

Nasza pamięć tworzy naszą tożsamość, a uroczystości związane z Dniem Tradycji Służby Więziennej są dla nas zobowiązaniem do przywołania historii zakładu i wartości, którymi kierujemy się w służbie Rzeczpospolitej.

Wszystkim awansowanym życzymy dalszych sukcesów.

 

Tekst i zdjęcia – mjr Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej