W ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz od innych niż alkohol substancji psychoaktywnych przygotowywali ozdoby świąteczne, a także dekorowali przestrzeń sal gdzie odbywają się zajęcia terapeutyczne.

Głównym celem przeprowadzonych oddziaływań było nie tylko produktywne zagospodarowanie czasu wolnego ale przede wszystkim wprowadzenie namiastki atmosfery świątecznej w codzienności skazanych. Osoby pozbawione wolności podczas izolacji, szczególnie o okresie świątecznym odczuwają samotność, tęsknotę za bliskimi. Trudny czas można jednak wykorzystać konstruktywnie wzbudzając motywację skazanych do zmiany dotychczasowego postępowania, a także uświadomienia im, że brak popełniania czynów karalnych może przyczynić się do tego, iż będą systematycznie spędzać czas z bliskimi, nie tylko podczas Świąt Bożego Narodzenia. Z uwagi na powyższe, a także celem odpowiedniego wzmocnienia prowadzonych systematycznie oddziaływań terapeutycznych umożliwiono im uczestnictwo w programie resocjalizacji „Choinka za kratami”. Osadzeni w ramach prowadzonych oddziaływań uzyskali także możliwość poszerzenia posiadanych informacji dotyczących tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia, wspólnego spędzenia czasu wolnego z innymi, podzielenia się doświadczeniami własnymi. Powyższe spotkało się z pozytywnym odbiorem wśród osób pozbawionych wolności, którzy z odpowiednim poziomem zaangażowania uczestniczyli w prowadzonych oddziaływaniach.

Tekst: mł.chor. Weronika Ruta
Zdjęcia: por.
Jowita Sośnica, mł.chor. Weronika Ruta


 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej