W ubiegłym tygodniu w Zakładzie Karnym we Wronkach z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej miały miejsce ćwiczenia ochronne.
Ćwiczenia polegały na likwidacji zagrożeń bezpieczeństwa, jakie mogą mieć miejsce na terenie jednostki. W ramach ćwiczeń dokonano ewakuacji osób i mienia, tj. ważnej dokumentacji, z jednego ze znajdujących się na terenie jednostki budynków, z którego wydobywał się silny dym. Wezwano Straż Pożarną, która zlikwidowała źródło zagrożenia.
 
Kolejnym punktem ćwiczeń była sytuacja na placu spacerowym, gdzie trzech skazanych awanturowało się, wymuszając dłuższe pozostanie na placu spacerowym i nie wykonywało poleceń funkcjonariusza dozorującego osadzonych w czasie spaceru. Po nieskutecznych negocjacjach i równie nieskutecznym wezwaniu do zachowania się zgodnego z prawem użyto siły fizycznej. Działania wsparła Grupa Interwencyjna Służby Więziennej.
 
Ostatnim z zagrożeń była sytuacja wejścia na pas ochronny osoby nieuprawnionej i zatrzymanie jej.
Celem ćwiczeń było doskonalenie wiedzy i umiejętności prowadzenia działań na wypadek wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa na terenie jednostki, a także likwidacji tych zagrożeń.
 
Tekst, fot.: mł. chor. Jolanta Żółkiewska
 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej