W dniu 18.03.2024 r. na terenie Zakładu Karnego we Wronkach gościliśmy przedstawicieli Zespołu Szkół nr 2 im. Stanisława Konarskiego we Wronkach. W zorganizowanym spotkaniu wzięli udział skazani odbywający aktualnie karę pozbawienia wolności w ramach oddziału dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.

 Przybyli goście są ambasadorami 16 edycji kampanii pt. „Drugie życie”. Głównym celem wystąpienia uczniów było poszerzenie wśród osób pozbawionych wolności wiedzy dotyczącej transplantacji organów i tkanek ludzkich. Wiedza społeczeństwa dotycząca wartości przeszczepów narządów i tkanek dla setek śmiertelnie chorych ludzi jest nadal niewystarczająca. W sytuacji śmierci, osoby bliskie zmarłego często wyrażają sprzeciw na pobranie jego narządów co powoduje, iż życia wielu ludzi nie można uratować. Z uwagi na powyższe spotkanie z zaproszonymi gośćmi stało się swoistą okazją do poinformowania osadzonych o potrzebach i wynikach przeszczepiania narządów. Prowadzący prelekcję wskazali, iż każda osoba, która zdecyduje się po śmierci oddać własne narządy może nosić przy sobie własnoręcznie podpisane oświadczenie woli, które może przyczynić się do usprawnienia procesu transplantacji. Uczniowie omówili także formalne aspekty wyrażenia sprzeciwu na pobranie własnych narządów do Centralnego Rejestru Sprzeciwów. Uczestników prelekcji uwrażliwiono na aspekty prawne, medyczne, a także etyczne związane z przeszczepami w Polsce. Ponadto spotkanie z przedstawicielami Zespołu Szkół nr 2 m. Stanisława Konarskiego we Wronkach było okazją do dyskusji dotyczącej prospołecznych zachowań tj. postępowań, które ma przynieść korzyść innej osobie lub grupie osób. Takowe działania są niezbędne do nawiązywania i utrzymywania relacji społecznych, co stanowi niezwykle istotny element w drodze do trzeźwości. Niezaprzeczalnie więc oddanie własnych narządów do przeszczepu może pomóc potrzebującym osobom prowadzić normalne życie, kontynuować naukę, podjąć pracę czyli po prostu dalej żyć. Podczas prelekcji i prezentacji materiałów w tym filmu dotyczącego tematyki przeszczepów uwrażliwiono osoby pozbawione wolności na fakt, iż umiejętność empatycznego postawienia się w sytuacji potrzebującego człowieka i zrozumienia jego uczuć jest ściśle powiązane z zachowaniami prospołecznymi. Zachowania prospołeczne stanowią przeciwieństwo do zachowań antyspołecznych rozumianych jako akty przemocy, nietolerancji i obojętności wobec innych.

Powyższe spotkanie doskonale wpisało się w codzienną pracę oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych stanowiąc wzmocnienie w kształtowaniu społecznie pożądanych postaw. 

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Weronika Ruta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej