Wronki to niewielka miejscowość, ale oprócz zakładu karnego znajdziemy tutaj szkołę średnią, która w ramach przygotowania młodzieży do matury i zawodów technicznych prowadzi również klasy przygotowania wojskowego.

W ramach OPW młodzież może kształcić się w zawodzie technik informatyk lub technik mechatronik, jednocześnie zdobywając w ramach szkolenia wojskowego umiejętności z zakresu taktyki,  strzelania, samoobrony i musztry.

Na zaproszenie dyrekcji Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich  we Wronkach oraz wychowawcy klasy drugiej OPW funkcjonariusze Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej dzielili się z uczniami  swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami podczas wyjątkowej  lekcji wychowania fizycznego.  

Celem tych wspólnych zajęć było zapoznanie uczniów ze specyfiką Służby Więziennej, kryteriami, jakie należy spełnić, aby zostać funkcjonariuszem, a przede wszystkim prezentacja sprzętu oraz przeprowadzenie szkolenia z podstaw technik interwencyjnych stosowanych w Służbie Więziennej. Pod okiem naszych instruktorów młodzież mogła przećwiczyć zakładanie kajdanek, chwyty transportowe czy schemat obezwładniania w sytuacji stawiania oporu przez osadzonego.  

To była pierwsza tego typu lekcja, jednakże biorąc pod uwagę realizację przez Służbę Więzienną programu proobronnego  „W służbie ojczyźnie” to dopiero początek współpracy naszej jednostki z wroniecką placówką.

 

Tekst i zdjęcia: mjr Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej