Ostatni miesiąc w Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Wronkach przebiegał pod hasłem „Egzaminy zawodowe”.

Szczegółowe wyniki otrzymamy dopiero wiosną, ale już jesteśmy dumni z naszych słuchaczy i spokojni o ich rezultaty. Wkrótce kolejni absolwenci naszej placówki zdobędą kwalifikacje w zawodzie ślusarza. To ogromny sukces naszej szkoły, a dla słuchaczy to szansa na dobry start poza murami więzienia.

Tuż po tym, jak zakwitną kasztany, czyli maju, absolwenci LO dla dorosłych przystąpią do egzaminu maturalnego. Kadra pedagogiczna podjęła wszelkie działania, aby jak najlepiej przygotować słuchaczy do egzaminu dojrzałości na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka niemieckiego oraz geografii i historii na poziomie rozszerzonym. Na początku drugiego semestru bieżącego roku szkolnego w naszej placówce, ruszyła klasa I Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych oraz kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie operator obrabiarek skrawających. Natomiast w wyższych klasach kontynuować naukę będą słuchacze III semestru kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie operator obrabiarek skrawających oraz ślusarz i II semestru w zawodzie kucharz.  Naszym słuchaczom życzymy wytrwałości w dążeniach do zdobycia wiedzy i powodzenia w murach naszej szkoły.

 

Tekst: Beata Grabowska, mjr Agata Nowak

Zdjęcia: Beata Grabowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej