W Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym we Wronkach rozpoczęła się sesja zimowa egzaminów zawodowych, która składa się z części praktycznej i teoretycznej. Do egzaminu przystąpiło 19 absolwentów kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zawodzie: ślusarz i operator obrabiarek skrawających.
Procedury przeprowadzania egzaminu umożliwia uzyskanie porównywalnej i obiektywnej oceny poziomu osiągnięć zdającego poprzez zastosowanie jednolitych wymagań, kryteriów oceniania i zasad przeprowadzania egzaminu, opracowanych przez instytucje zewnętrzne, funkcjonujące niezależnie od systemu kształcenia w naszej placówce.
Życzymy absolwentom CKU we Wronkach powodzenia na egzaminach!
 
Tekst i zdjęcia: Beata Grabowska 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej