W ramach kontynuacji współpracy z Fundacją SNAP w ostatnim czasie na terenie Zakładu Karnego we Wronkach odbyły się trzy koncerty muzyczno-profilaktyczne dla ogółu osadzonych recydywistów penitencjarnych w tym także odbywających karę pozbawienia wolności w ramach oddziałów terapeutycznych dla skazanych uzależnionych oraz skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi lub upośledzonych umysłowo, niosące pozytywne przesłanie dla osadzonych.

Spotkania osób pozbawionych wolności z członkami fundacji Panią Małgorzatą i Panem Krzysztofem oprócz waloru artystycznego występów, miały także na celu podzielenie się trudnymi doświadczeniami życiowymi. Zaproszeni goście opowiedzieli osadzonym własną historię życiową skupiając się głównie na przebiegu własnego uzależnienia, na szeroko rozumianych trudnościach z jakimi się borykali oraz na tym co pomogło im zmienić życie, założyć rodzinę, a obecnie także nieść pomoc innym ludziom. Pan Krzysztof podzielił się także osobistymi doświadczeniami z pobytu w zakładzie karnym skupiając się przede wszystkim na tym, jak zmieniło się jego życie wówczas gdy podjął decyzję o abstynencji oraz o przestrzeganiu porządku prawnego. Powyższe świadectwo być może przyczyni się do wprowadzenia przez skazanych społecznie pożądanych, konstruktywnych zmian we własnym życiu, szczególnie w zakresie problematyki uzależnienia oraz niewchodzenia w konflikty prawne. Wypowiedzi prowadzących przeplatane były utworami muzycznymi, wykonywanymi w nurcie muzyki rap o pozytywnym przesłaniu, między innymi przezwyciężaniu trudności pochodzącymi z autorskiej płyty "Wracam" Małgorzaty Wnuk-Lipińskiej.

Fundacja prowadzi swoje oddziaływania profilaktyczne w placówkach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych oraz w zakładach karnych na terenie całego kraju. Profilaktyka ta dotyczy głównie takich obszarów jak przeciwdziałania patologiom społecznym, opieki i wychowania, edukacji, ochrony i promocji zdrowia, dobroczynności, a także integracji społecznej, niosąc pomoc między innymi uzależnionym od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, ofiarom przestępstw, osobom w kryzysie.

Założycielem Fundacji SNAP jest Piotr Stępniak, który wielokrotnie był pozbawiony wolności i przebywał w jednostkach penitencjarnych. Przedstawiciele Fundacji odnosząc się także do jego doświadczeń życiowych nieśli świadectwo tego, że w każdym momencie życia można przestać kroczyć drogą przestępczą i żyć w zgodzie z prawem.

Koncerty miały charakter muzyczno-edukacyjny, a ich głównym założeniem było propagowaniem wśród skazanych stylu życia wolnego od wszelkiego rodzaju nałogów, a także poprzez autentyczne ludzkie historie wzbudzenie nadziei na zmiany sytuacji życiowej po opuszczeniu warunków izolacji penitencjarnej. Zwrócić uwagę należy także na to, iż spotkania z przedstawicielami Fundacji SNAP miały na celu także kształtowanie właściwych postaw społecznych opartych na wartościach chrześcijańskich. Kontynuacja spotkać przedstawicieli Fundacji z osadzonymi doskonale więc wpisuje się w w działalność resocjalizacyjną Służby Więziennej. Włączenie podmiotów zewnętrznych w proces resocjalizacji sprzyja temu, iż osoby pozbawione wolności nie tylko mogą skorzystać z ich pomocy zarówno podczas pobytu w warunkach izolacji penitencjarnej jak i zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności ale przede wszystkim poznać prawdziwe historie ludzi, którzy kiedyś również borykali się z trudnościami ale dzięki własnej determinacji zdołali w pełni zmienić własne postawy, zachowania, a w konsekwencji całe życie.

 

Tekst i zdjęcia: mł.chor. Weronika Ruta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej