W mijającym tygodniu, nasza jednostka kontynuując współpracę z I Liceum w Szamotułach oraz z Zespołem Szkół nr I we Wronkach uczestniczyła w „Szkolnym Dniu Karier” oraz „Dniu Przedsiębiorczości”.

W dniu 20.03.2023 r. przedstawiciele działu kadr, ochrony oraz terapeutycznego odbyli spotkanie z uczniami poszczególnych klas technikum z Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach, podczas którego przedstawili podstawowe informacje dotyczące zakładu karnego, a także kryteria, jakie należy spełnić, żeby móc zostać funkcjonariuszem oraz korzyści, jakie niesie ze sobą wstąpienie w szeregi Służby Więziennej. W ramach spotkania przybliżona została także codzienna praca funkcjonariuszy na poszczególnych stanowiskach służbowych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków oraz wyzwań, jakie ze sobą niesie.

W dniu 21.03.2023 r. w I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach odbył się szkolny Dzień Kariery, w którym wzięli udział przedstawiciele naszej jednostki. Wśród reprezentantów różnorodnych profesji poczynając od lekarza, stomatologa, farmaceuty, aktora, dziennikarza, policjanta, informatyka przez archeologa, kompozytora, dietetyka na dziennikarzu, bankowcu i grafiku kończąc, funkcjonariusze działu penitencjarnego, ochrony, kadr i terapeutycznego przedstawiali uczniom zalety pracy w mundurze. Podczas kameralnych spotkań z poszczególnymi klasami licealnymi funkcjonariusze opowiedzieli o swojej codziennej pracy, a także o tym z jakimi wyzwaniami się w niej mierzą. Uczniowie zainteresowani byli codziennym funkcjonowaniem Zakładu Karnego we Wronkach, w tym także możliwościami rozwoju osobistego, jakie umożliwia wstąpienie w szeregi Służby Więziennej. Z zaciekawieniem słuchali, jak wielu przedstawicieli różnych zawodów na co dzień pełni służbę we wronieckim więzieniu. Młodzież dopytywała o specyfikę pracy na poszczególnych stanowiskach, a także o niezbędne predyspozycje, jakie winien posiadać kandydat do wstąpienia w nasze szeregi. Przyszli absolwenci szamotulskiego liceum z zaciekawieniem słuchali także o tym, że funkcjonariusze zakładu karnego jeszcze niedawno zasiadali w tych samych ławkach co oni, również zastanawiając się nad wyborem własnej drogi rozwoju.

Mając na uwadze kontynuację współpracy z placówkami edukacyjnymi, tym razem na terenie jednostki, odbyło się spotkanie z uczniami Zespołu Szkół nr 1 we Wronkach w ramach uczestnictwa w „Dniu Przedsiębiorczości”. Młodzież zyskała możliwość przyjrzenia się i poznania codzienności panującej za murami więzienia. Uczniowie podczas spotkania z przedstawicielem działu kadr zostali zapoznani z aktualną ofertą szkoły Służby Więziennej oraz kryteriami przyjęcia. Następnie młodzież została oprowadzona po terenie Zakładu Karnego we Wronkach oraz pozyskała informacje związane ze specyfiką pracy poszczególnych pionów służby poprzez spotkanie z jej przedstawicielami. Przyszłym absolwentom przybliżono codzienną pracę działu służby zdrowia, ewidencji, finansów, kwatermistrzowskiego, prawnego, penitencjarnego i terapeutycznego. Spotkanie uczniów z funkcjonariuszami różnych działów pozwoliło im się przekonać, jak wielu specjalistów na co dzień znajduje zatrudnienie w jednej z największych jednostek penitencjarnych w Polsce.

Tekst: st. szer. Weronika Ruta

Zdjęcia: st. szer. Weronika Ruta, mjr Agata Nowak, archiwum LO Szamotuły

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej