W dniu 10.06.2021 Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach kpt. Mariusz Przybył podpisał ostatnie umowy dotyczące inwestycji o wartości 21 921 932,30 zł.

ue.png

 

Umowy dotyczą nadzoru inwestorskiego oraz audytów ex-post w projekcie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”. Projekt współfinansowany jest ze środków POIS.0103.01-00-0060/17 w ramach działania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jest on w swoim zakresie i wartości olbrzymim wyzwaniem dla Kierownictwa jednostki. Celem profesjonalnej realizacji został we wronieckim zakładzie powołany zespół funkcjonariuszy i funkcjonariuszek, którymi koordynuje por. Marianna Kaszkowiak - Główny Księgowy Zakładu Karnego we Wronkach. Projekt docelowo nie tylko wpłynie na efekty energetyczne ale także znacząco poprawi warunki odbywania kary pozbawienia wolności i służby personelu Służby Więziennej.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0060/17-00 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Tekst: por. Marianna Kaszkowiak / mjr Danuta Zielińska

Foto: mjr Danuta Zielińska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej