Z dniem 1 marca 2023 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu powołał mjr. Leszka Polloka na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach.

Mjr Leszek Pollok do  Służby  Więziennej został przyjęty z dniem 01 marca 2005 roku. Początkowo pełnił służbę w dziale ochrony w Areszcie Śledczym w Poznaniu. Następnie od 01 maja 2008 roku służbę rozpoczął w Zakładzie Karnym we Wronkach w dziale kwatermistrzowskim.  W 2018  roku  został przeniesiony do Aresztu Śledczego w Poznaniu na stanowisko starszego inspektora działu kwatermistrzowskiego. Od 2021 roku pracował na stanowisku zastępcy kierownika działu kwatermistrzowskiego Aresztu Śledczego w Poznaniu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej