Od kilku miesięcy Służba Więzienna realizuje ogólnopolski program edukacyjny związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

Cyklicznie na terenie jednostki penitencjarnej spotykamy się z uczniami szkół średnich. Tym razem odwiedzili nas przedstawiciele Technikum nr 19 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Poznaniu. 

Podczas wizyty zapoznaliśmy młodzież z podstawowymi przepisami, które dotyczą zachowań przestępczych wśród nieletnich oraz konsekwencjami wynikającymi z nieprzestrzegania obowiązujących norm. Uczniowie mieli możliwość spotkania się ze skazanym, który opowiedział im, w jaki sposób trafił do więzienia i jaką wartość ma teraz dla niego wolność. Spotkanie było również okazją do przedstawienia Służby Więziennej jako potencjalnego miejsca zatrudnienia i zapoznanie młodzieży z podstawowymi wymaganiami, jakie należy spełnić, aby móc w przyszłości wejść w nasze szeregi.

 

zdjęcia: szer. Aleksandra Nowak

tekst: mjr Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej