W okresie przedświątecznym w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie robocze poświęcone tematyce przemocy domowej i działaniom korekcyjnym skierowanym na sprawców przemocy wobec osób najbliższych.
W rozmowach w gronie praktyków uczestniczyli również funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wronkach oraz Aresztu Śledczego w Poznaniu. W trakcie spotkania omówione zostały dotychczasowe działania realizowane w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej, omówiono dalsze kierunki współpracy oraz aktualizacji wytycznych dla realizatorów programów skierowanych do osób stosujących przemoc domową. Przedstawiciele poszczególnych instytucji pomocowych i resocjalizacyjnych omówili także formy oddziaływań, które są prowadzone wobec sprawców przemocy, w szczególności przebywających w warunkach izolacji penitencjarnej.
 
tekst i zdjęcia: Tomasz Matkowski
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej