Z dniem 21 marca 2024 roku Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Poznaniu powołał mjr. Marcina Bocha na stanowisko Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego we Wronkach.

Mjr Marcin Boch do  Służby Więziennej został przyjęty z dniem 1 sierpnia 2000 roku. Początkowo pełnił służbę w dziale ochrony na stanowisku strażnika, starszego strażnika, starszego referenta, technika, następnie młodszego inspektora. Od 1 stycznia 2010 roku pełnił funkcję zastępcy kierownika działu ochrony i z dniem 1 sierpnia 2011 roku został mianowany na stanowisko zastępcy kierownika działu ochrony. Następnie 1 października 2018 roku powierzono mu zadania specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu. Od dnia 1 marca 2020 roku został mianowany na stanowisko specjalisty Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Poznaniu.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej