Wizyta w Szkole Podstawowej w Bytyniu

Funkcjonariusze Zakładu Karnego we Wronkach - Oddziału Zewnętrznego w Szamotułach  w ramach realizacji programu "W służbie prawu" odwiedzili Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bytyniu. Podczas spotkania z uczniami klasy szóstych i siódmych mieliśmy okazję zapoznać młodzież z podstawowymi zasadami funkcjonowania  Służby Więziennej, jej specyfiką oraz kryteriami, jakie należy spełniać chcąc wstąpić w nasze szeregi. Była to też okazja do przeprowadzenia pogadanek o charakterze profilaktycznym, podczas których ukazywaliśmy konsekwencje prawne zachowań, godzących w polski porządek prawny. Przeprowadzone z uczniami zajęcia skupiały się na prewencji prawnej, a funkcjonariusze opowiadając o realiach więzienia uświadamiali młodzieży, że łamanie prawa może przekreślić ich plany na przyszłość.

tekst: mjr Agata Nowak

zdjęcia: ppor. Natalia Kurpiewska, chor. Bartosz Antoniewicz

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej