W ramach kontynuacji spotkań z cyklu „Z pasją za pan brat” osoby pozbawione wolności odbywające karę w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych uczestniczyły w zorganizowanym spotkaniu z Piotrem Pojaskiem.

Zaproszony gość jest pracownikiem Muzeum Ziemi Wronieckiej. Podczas prelekcji opowiedział zebranym o historii zarówno Wronek, jak i okolicznych miejscowości w szczególności skupiając uwagę na kontekście różnorodności religijnej, renowacji okolicznych cmentarzy oraz budowie lapidarium wronieckiego, które stanowi jedno z największych zbiorów tablic nagrobnych żydowskich w Polsce. Prowadzący podkreślił, że w prace przy budowie lapidarium w latach 2009-2011 zaangażowaniu byli także osadzeni odbywający wówczas karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym we Wronkach. W trakcie spotkania Pan Piotr Pojasek wskazał jak dzięki swojej pracy poznał wiele ludzkich historii, interesujących ludzi oraz odkrył ciekawe i ważne z punktu historycznego miejsca. Prowadzący opowiedział o rozwoju i kształtowaniu na przestrzeni życia swojej pasji, która jest także jego codzienną pracą. Osadzeni biorący udział w spotkaniu zyskali możliwość zrozumienia, że realizacja celów wymaga samodyscypliny oraz determinacji, a czasem i upływu sporej ilości czasu, czy pokonania napotykanych przeszkód. Ponadto osoby pozbawione wolności mogły dopytywać prowadzącego o interesujące ich obszary tematyczne.
Spotkanie z historykiem nie tylko służyło poszerzeniu wiedzy wśród skazanych ale także ukazało kolejną z alternatyw dla konstruktywnego spędzania czasu wolnego. Pan Piotr Pojasek opowiadając o własnej pracy podkreślał jak może się ona stać prawdziwą pasją i jak wiele cierpliwości, a także zaangażowania wymaga każdego dnia. Powyższe może mieć pozytywny wydźwięk w kontekście pracy terapeutycznej gdzie takie wartości  jak cierpliwość, systematyczność, zaangażowanie są niezwykle ważne w dążeniu do założonych celów, a w szczególności do życia w abstynencji od substancji psychoaktywnych. Spotkanie z Panem Piotrem doskonale więc wpisało się w działalność resocjalizacyjną i może stać się bodźcem do wprowadzania przez skazanych konstruktywnych zmian w dotychczasowym życiu, a w konsekwencji do braku powrotu do przestępstwa.

Tekst: mł.chor. Weronika Ruta
Zdjęcia: por. Agnieszka Kowalska, mł.chor Weronika Ruta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej