W ubiegłym tygodniu odbyły się szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej z przysposobienia wojskowego prowadzone przy współudziale Wojsk Obrony Terytorialnej, w których wzięło udział 10 funkcjonariuszy Zakładu Karnego we Wronkach.
Cykl szkoleń zrealizowany został przez Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Poznaniu na mocy porozumienia między Służbą Więzienną a Wojskami Obrony Terytorialnej, którego celem jest wzmocnienie zdolności obronnych naszego państwa. Dotychczas przeszkolonych zostało już 59 funkcjonariuszy naszej jednostki.
Szkolenie poprowadzone zostało przez instruktorów przysposobienia obronnego dla funkcjonariuszy Służby Więziennej i miało charakter teoretyczno-praktyczny. Zakres zajęć obejmował taktykę bojową, topografię wojskową, medycynę pola walki, szkolenie inżyniersko-saperskie, szkolenie strzeleckie i łączność.
Tekst: mł. chor. Jolanta Żółkiewska
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej