Umowa podpisana

W dniu 17 grudnia 2019 r. Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym BakPol na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „"Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach". Wykonawca robót został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie termomodernizacje budynków pawilon A, B, C, D, stacji uzdatniania wody oraz budynek terapii zajęciowej znajdujących się na terenie jednostki. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2019-2021.

d.jpg

W przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystapienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informacje te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci lub wysłać wiadomość elektroniczną na adres: nadużycia.POIS@mfipr.gov.pl

tekst: szer. Anna Brzeźniak

zdjęcia: kpt. Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej