15 listopada 2023 r. dokonano odbioru końcowego II etapu robót budowlanych w ramach projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”, na realizację którego Zakład Karny we Wronkach uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 22 670 117,65 zł.

W II etapie robót wykonano termomodernizację 6 budynków: Pawilonu E, Pawilonu F, budynku G – Izby Chorych i kaplicy, budynku Starej Kuchni – Warsztatu Remontowego, budynku trafostacji, Agregatu Prądotwórczego, Remizy oraz budynku Wartowni i Administracji, Biura Przepustek, Bramy.

Zakres prac obejmował ocieplenie stropów wybranych budynków, wymianę stolarki okiennej, doświetli dachowych i drzwi zewnętrznych, modernizację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż wentylacji mechanicznej w niektórych budynkach, montaż liczników, wymianę oświetlenia wewnętrznego, ocieplenie ścian zewnętrznych i stropodachów w wybranych budynkach, montaż paneli fotowoltaicznych.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BakPol z Obornik, natomiast funkcję nadzoru inwestorskiego pełniła firma MP PROJEKT Maciej Pospieszny z Wronek.

Zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach" współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

ue.png

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0060/17-00 informujemy, że w przypadku pozyskania informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużyć finansowych związanych z realizacją projektu, informację te można przekazywać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.

 

Tekst, fot.: mł. chor. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej