W kolejnym pawilonie mieszkalnym prace termomodernizacyjne zostały zakończone.

ue.png

W ramach I etapu zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach" w celach mieszkalnych i innych pomieszczeniach pawilonu B zamontowano wentylację mechaniczną, nową stolarkę okienną i nowe oprawy oświetleniowe, a także zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach podziałania 1.3.1 oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii budynków Zakładu Karnego we Wronkach”. Inwestycja realizowana będzie w latach 2021-2023.

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie POIS.01.03.01-00-0060/17-00 informuję o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie: http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

tekst/foto: szer. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej