W dniu 18.12.2023 r. Zakład Karny we Wronkach odwiedziła grupa studentów Koła Nauk Penalnych „Iure et Facto”, działającego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Odpowiadając na prośbę złożoną przez Prezesa Koła Nauk Penalnych „Iure et Facto” dotyczącą spotkania studentów z Funkcjonariuszami Służby Więzienne na terenie Zakładu Karnego we Wronkach, zapoznano gości ze specyfiką jednostki penitencjarnej, a także jej historią. Ponadto szeroko przedstawiono codzienną pracę Funkcjonariuszy, formy oddziaływań resocjalizacyjnych oraz wymagania dotyczące rekrutacji do służby. Odwiedzający pozostawali zainteresowani funkcjonowaniem zakładu karnego, zadawali szereg pytań dotyczących różnej tematyki w tym także obszarów związanych z prawem karnym.
Studentom umożliwiono zobaczenie wnętrza zakładu tj. miejsca gdzie za kratą znajdują się oddziały mieszkalne czy obejrzenie zbiorów znajdujących się w Izbie Tradycji i Pamięci tym samym naocznie ukazując przedstawione treści dotyczące historii Zakładu Karnego we Wronkach. Funkcjonariusze oprowadzając po terenie jednostki pokazali przybyłym salę widzeń, plac spacerowy czy przykładową celę mieszkalną.
 
Tekst i zdjęcia: mł. chor. Weronika Ruta
 
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej