W dniu 11.03.2024 r. Zakład Karny we Wronkach odwiedzili studenci Koła Naukowego Penitencjarystyki „Ex lege” Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Studenci zostali zapoznani ze specyfiką jednostki penitencjarnej, a także jej historią. Podczas wizyty przybliżono im codzienne funkcjonowanie Zakładu Karnego we Wronkach ze szczególnym uwzględnieniem prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych, pracy wychowawców, psychologów, czy terapeutów. Spotkanie było okazją do rozmowy na temat teoretycznych i praktycznych zagadnień dotyczących wykonywania kary pozbawienia wolności. Przyszli pedagodzy zyskali możliwość przyjrzenia się wnętrzu zakładu począwszy od zbiorów znajdujących się w Izbie Tradycji i Pamięci, salę widzeń, przykładową celę mieszkalną czy miejsca gdzie za kratą znajdują się oddziały mieszkalne. Zobaczyli także oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych.

Podczas spotkania odwiedzającym zostały przedstawione wymagania dotyczące rekrutacji do służby, a także korzyści związane ze wstąpieniem w szeregi Służby Więziennej.

Tekst i zdjęcia: mł. chor. Weronika Ruta

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej