Osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w ramach oddziałów dla skazanych uzależnionych od alkoholu oraz innych niż alkohol substancji psychoaktywnych uczestniczyli w spotkaniu z Piotrem Lauferem przedstawicielem firmy „Podaj Dłoń”.

Zaproszony gość to certyfikowany instruktor terapii uzależnień, który pracuje w zawodzie od kilkudziesięciu lat. Ponadto jest także prężnym działaczem ruchu AA oraz ekspertem w programie „Ocaleni” emitowanym przez jedną ze stacji telewizyjnych. Podczas spotkania z osobami pozbawionymi wolności Piotr Laufer podzielił się tym, iż sam jest osobą uzależnioną od alkoholu, utrzymującą abstynencję od ponad 29 lat. Mężczyzna opowiedział zebranym osadzonym o historii swojej choroby poniesionych w różnych płaszczyznach życia stratach bezpośrednio wynikających z uzależnienia, a także o własnej drodze do trzeźwości. Podkreślił jak wielu ludzi będących w czynnym nałogu znajduje się na życiowym zakręcie tracąc to co najważniejsze w tym bliskich, zdrowie, pracę, a nawet i wolność. Uzależnienie to choroba, która wymaga leczenia i która może dotknąć każdego człowieka bez względu na pochodzenie, wiek czy płeć. Piotr Laufer podkreślił fakt bezsilności wobec uzależnienia, która to często przyczynia się do braku gotowości człowieka w zakresie podjęcia decyzji o wprowadzeniu zmian. W myśl następujących  słów; „Nie jesteś byle kim, więc nie możesz żyć byle jak” zaproszony gość pogłębiał świadomość zebranych osadzonych w kwestii mechanizmów choroby, a także motywował do podjęcia świadomej decyzji o zmianie swojego życia jednocześnie wskazując na dostępne możliwości uzyskania pomocy także po opuszczeniu warunków izolacji penitencjarnej. Powyższe słowa stały się niezwykle autentyczne z uwagi na namacalny i jakże prawdziwy przykład odzyskania przez prowadzącego kontroli nad własnym życiem  co przekłada się wieloletnie życie w abstynencji alkoholowej.

Głównym celem spotkania było kształtowanie w osadzonych wewnętrznej motywacji do zmiany dotychczasowego stylu życia, a także wzbudzenie bądź wzmacnianie w nich nadziei na zmianę nałogowego stylu funkcjonowania. Wśród skazanych uzależnionych jest to niezwykle ważne z uwagi na fakt tego, że choroba często przekłada się na podejmowanie przez nich decyzji i zachowań skutkujących powrotem do popełniania przestępstw. Piotr Laufer stał się więc dla zebranych żywym świadectwem tego, iż podjęcie pracy własnej może doprowadzić do remisji choroby, a co za tym idzie do odzyskania równowagi i poprawienia komfortu własnego życia następstwem czego będzie brak ponownego wchodzenia w konflikt z prawem.

Tekst: st. szer. Weronika Ruta

Zdjęcia; por. Jowita Sośnica

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej