Na co dzień, naszym głównym zadaniem jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom oraz resocjalizacja osób skazanych prawomocnymi wyrokami sądów na karę pozbawienia wolności.

Jak się jednak okazuje, nasza jednostka dzięki współpracy z I Liceum Ogólnokształcącym w Szamotułach, stała się częścią projektu edukacyjnego pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy „Łączka i inne miejsca poszukiwań”. Jest to unikalny program Instytutu Pamięci Narodowej  kierowany do uczniów szkół średnich, drużyn harcerskich oraz członków innych organizacji młodzieżowych. Projekt przybliża młodzieży działania IPN związane z  poszukiwaniem nieznanych miejsc pochówku ofiar reżimów totalitarnych. Celem projektu jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na lokalne miejsca związane z reżimami totalitarnymi i ich ofiarami. Zakład Karny we Wronkach niestety wpisuje się w czarną przeszłość naszej historii, zarówno w kontekście ofiar czasów okupacji, jak również terroru stalinowskiego.

W ramach uczestnictwa w projekcie mieliśmy przyjemność gościć na terenie jednostki dwudziestoczteroosobową grupę uczniów klasy trzeciej o profilu psychologiczno-prawniczym wraz z opiekunami. Celem wizyty było poznanie historii jednostki i losów poszczególnych więźniów, którzy za swoją odwagę w walce z totalitaryzmem komunistycznym ponieśli najwyższą cenę – zostali skazani na kary śmierci lub kary wieloletniego pozbawienia wolności.

Zastępca dyrektora jednostki ppłk Krzysztof Kaczmarek powitał grupę uczniów już na dworcu kolejowym, na który pociągami transportowano więźniów politycznych z innych części kraju. Dworzec oddalony był wówczas od terenów jednostki nieznacznie, bowiem na cel budowy kompleksu więziennego przeznaczono 18 hektarów. Obecnie znaczna cześć tego terenu należy do miasta i to właśnie jego uliczkami  podążali  uczniowie, wsłuchując się w opowieści dyrektora o architekturze więzienia, losach osadzonych i ich pierwszych wrażeniach po przybyciu do Wronek.

W podróż w bolesną przeszłości więzienia zabrał uczniów ppłk Zbigniew Konopacki – zastępca dyrektora zakładu, znawca historii jednostki, inicjator powołania do życia Izby Tradycji i Pamięci oraz kopalnia wiedzy o Żołnierzach Wyklętych.

Witając uczniów dyrektor zaznaczył:

Wchodząc do jednostki poczuli Państwo ducha historii, który jest związany z tym miejscem. Obecnie odwołujemy się do tradycji międzywojennej Straży Więziennej, której idee wymazał z kart historycznych okres komunistyczny. W 1989 roku otworzyła się nowa perspektywa, zakłamany okres naszych dziejów został wyciągnięty na światło dzienne. Obecnie jest potrzeba, żeby do tego wracać i na nowo tę historię odtwarzać.

W ten sposób dyrektor nawiązał do życiorysów bohaterów walczących o pełną wolność i niepodległość naszej ojczyzny. Więźniami i jednocześnie postaciami kluczowymi, których losy stały się przedmiotem spotkania byli m.in. Witold Pilecki, Danuta Siedzikówna, Feliks Selmanowicz oraz odbywający kary we wronieckim więzieniu Wacław Lipiński i Alojzy Bruski. Po zakończonej prelekcji młodzież odwiedziła również bogato wyposażoną Izbę Tradycji i Pamięci oraz uczestniczyła w spotkaniu z kierownikiem działu penitencjarnego, która przedstawiła krótką charakterystykę jednostki, system penitencjarny w Polsce oraz podstawy prawne i zasady obowiązujące podczas wykonywania kary pozbawienia wolności.

 

Tekst i zdjęcia – mjr Agata Nowak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej