Osoby pozbawione wolności objęte leczeniem terapeutycznym w związku z uzależnieniem od alkoholu bądź środków odurzających lub innych substancji psychoaktywnych uczestniczyły w zorganizowanym spotkaniu z Gniewomirem Knapskim.

Zaproszony gość pochodzący z Wronek jest podróżnikiem, a w szczególności górskim pasjonatem i alpinistą. Ponadto jest autorem książki pt. „Góry dla każdego” dedykowanej zarówno dla doświadczonych jak i początkujących pasjonatów górskich wędrówek Podczas spotkania prowadzący opowiedział o rozwoju i kształtowaniu na przestrzeni życia swojej pasji, wprowadzając zebranych w świat niezwykłych górskich wypraw i krajobrazów. Słuchacze dzięki prelekcji oraz niezwykłym fotografiom mogli zobaczyć piękno nie tylko polskich gór ale także poznać bliżej dwa zdobyte przez Pana Gniewomira szczyty Korony Ziemi - Mont Blanc i Kilimandżaro oraz jeden z najtrudniejszych szczytów alpejskich tj Matterhorn. Prowadzący w swoim wystąpieniu szczególną uwagę poświęcił tatrzańskim szczytom oraz temu najtrudniejszemu - Matterhorn prezentując wiele pięknych fotografii oraz filmów z wyprawy na w/w szczyt. Zebrani z zaciekawieniem słuchali o tym ile prawdziwa pasja wymaga wyrzeczeń, a założone cele i marzenia czasu na realizację. Osadzeni biorący udział w spotkaniu zyskali możliwość zrozumienia, że realizacja celów wymaga samodyscypliny oraz determinacji pomimo napotykanych czasem przeszkód. Ponadto osoby pozbawione wolności mogły zapytać o to jak przygotować się do wyprawy w góry, co ze sobą zabrać czy też jak zaplanować trasę i zadbać o bezpieczeństwo podczas wędrówki.

Spotkanie z przewodnikiem miało znaczący wydźwięk w kwestii pracy terapeutycznej gdzie podobnie jak w przypadku pasji jest to proces wymagający włożenia przez osoby pozbawione wolności nakładu pracy własnej w realizację celu jakim jest abstynencja, czyli życie wolne od nałogu. Motywacja wewnętrzna skazanych jest niezwykle istotna w oddziaływaniach terapeutycznych bez której oferta leczenia nie będzie przez nich w pełni wykorzystana. Wizyta Pana Gniewomira może być pozytywnym bodźcem do poszukiwania przez osadzonych alternatywnych sposobów organizacji czasu wolnego w tym poświęcania czasu dla prawdziwej pasji, a nie sięganiu po substancje uzależniające. Spotkanie miało więc też swoisty wymiar terapeutyczny, w którym skoncentrowano się na zwróceniu uwagi na cierpliwość i pokorę zarówno w rozwijaniu swojej pasji jak i leczeniu terapeutycznym czy codziennym życiu.

Tekst: st. szer. Weronika Ruta

Zdjęcia: por. Jowita Sośnica

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej