Realizujemy program "W służbie prawu"

Kolejna placówka edukacyjna wzięła udział w realizowanym przez Służbę Więzienną  programie profilaktycznym skierowanym do dzieci i młodzieży "W służbie prawu". Tym razem przedstawiciele Oddziału Zewnętrznego w Szamotułach przyjęli zaproszenie do Ośrodka Szkolenia  i Wychowania OHP w Chraplewie. Młodzież wysłuchała prelekcji na temat polskiego systemu więziennictwa, obowiązujących przepisów prawa karnego,  konsekwencji, jakie może nieść ze sobą nieprzestrzeganie podstawowych zasad współżycia społecznego oraz najczęstszych przejawach przestępczości wśród młodzieży.  Uczniów zapoznano również ze ścieżką kariery zawodowej funkcjonariusza Służby Więziennej oraz podstawowymi wymogami, jakie są niezbędne, aby móc podjąć starania o przyjęcie w nasze szeregi. 

tekst: Agata Nowak

zdjęcia:archiwum jednostki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej