Kolejni skazani odbywający karę pozbawienia wolności już wkrótce będą mogli podjąć pracę w charakterze pomocnika piekarza
Dyrektor Zakładu Karnego we Wronkach, mjr Mariusz Przybył oraz Prezes Zarządu – Piotr Gursz podpisali umowę o zatrudnienie skazanych. Pozwoli to na odpłatne zatrudnienie sześciu osób odbywających karę pozbawienia wolności we wronieckiej jednostce.
Piekarnia Cukiernia GURSZ jest firmą rodzinną, która powstała w 1979 r. Początkowo zajmowała się wyłącznie wypiekiem ciast i wyrobów cukierniczych, następnie do gamy wyrobów dodano wyroby piekarskie. Zakład Karny we Wronkach jest jednostką penitencjarną, mającą bogate doświadczenie w zakresie oddziaływań resocjalizacyjnych poprzez pracę. Osadzeni pracujący zawodowo nabywają nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, z których będą mogli korzystać po wyjściu na wolność.
Dziękujemy za zaufanie, jednocześnie wyrażając nadzieję na długotrwałą i owocną współpracę.
tekst: mjr Joanna Piosik
zdjęcia: mjr Agata Nowak
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej