Ponad pięćdziesięciu uczniów pilskiej Szkoły przy Teatralnej zwiedziło Zakład Karny we Wronkach. Biorąc pod uwagę fakt, że szkoła kształci młodzież w liceum ogólnokształcącym o profilach służb mundurowych, można mieć nadzieję, że wśród zwiedzających znaleźli się też przyszli funkcjonariusze Służby Więziennej.

Uczniowie Zespołu Szkół przy Teatralnej w Pile mieli okazję zapoznać się z organizacją służby oraz z kluczowymi działami i stanowiskami w jednej z największych w Polsce jednostek penitencjarnych, jaką jest wroniecki Zakład Karny. Podczas zwiedzania więzienia otrzymali od odprowadzających ich funkcjonariuszy solidną porcję wiedzy o tym, jakie umiejętności i predyspozycje są niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych w Służbie Więziennej.

Spotkanie z licealną młodzieżą miało też aspekt profilaktyczny, wskazując na najpoważniejsze konsekwencje łamania norm prawnych, zwłaszcza zaś na karę pozbawienia wolności.

Mamy nadzieję, że zainteresowanie, jako udało się wzbudzić w zwiedzających, przełoży się na dokonywane przez nich wkrótce wybory dalszej drogi kształcenia i rozwoju zawodowego, związanego ze służbą w naszej formacji. Wszystkich lubiących wyzwania zapraszamy!

 

Tekst: mjr Danuta Zielińska

Zdjęcia: mł. chor. Jolanta Żółkiewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej