Oferta dla pracodawców.

Zakład Karny w Wierzchowie dysponuje budynkiem o powierzchni 338, 42  m2. W  budynku  znajdują się następujące pomieszczenia: 4 sale przeznaczone na pomieszczenia pracy, pomieszczenia sanitarne, pomieszczenie biurowe oraz część magazynowa. Specyfika pomieszczeń oraz ich rozkład nadają się idealnie  pod działalność związaną z wykonywaniem pracy nakładczej .

Jako jednostka penitencjarna jesteśmy w stanie zapewnić potencjalnemu kontrahentowi zdyscyplinowanych, zaangażowanych w pracę osadzonych. Forma zatrudnienia osadzonych jest zależna od porozumienia zawartego z Dyrektorem Zakładu Karnego.  Pracodawca może uzyskać 35% zwrotu kosztów poniesionych na wynagrodzenia skazanych z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy (zwrot wypłacany jest na wniosek pracodawcy w formie ryczałtu). Z Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy firma zatrudniająca skazanych może ubiegać się o przyznanie pożyczki bądź dotacji.

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedmiotem niniejszego ogłoszenia proszę kontaktować się bezpośrednio z funkcjonariuszami ds. zatrudnienia Zakładu Karnego w Wierzchowie pod numerem kontaktowym 943400708  lub adresem e-mail:  wierzchowo@sw.gov.pl

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej