Program "Praca dla więźniów" wchodzi na kolejny etap.

Kontynuujemy współpracę ze strategicznym partnerem jakim jest Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe. Dyrektor jednostki ppłk Patrycjusz Uchroński podpisał umowę z nadleśniczym Nadleśnictwa Drawsko Radosławem Grzegorczykiem o zatrudnienie odpłatne skazanych. 

W tym miejscu warto zaznaczyć i podkreślić, że obopólna współpraca układa się doskonale. Świadczy o tym nie tylko dzisiejsze wydarzenie. Dzięki wsparciu leśniczych na terenie naszej strzelnicy powstała wiata. Zorganizowaliśmy z Nadleśnictwem Złocieniec wspólne zawody strzeleckie. Jesteśmy przekonani, że kolejne wspólne przedsięwzięcia jeszcze przed nami.

Tekst: por. Krystian Fabisiński

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej