Jednym z ważnych aspektów resocjalizacji jest nauczanie. Osadzeni odbywając karę mogą uzupełnić swoje wykształcenie i poszerzyć kompetencje. W CKU przy Zakładzie Karnym w Wojkowicach rozpoczęto nabór kandydatów do nauczania na semestr wrześniowy.
Nauczanie jest istotnym aspektem w procesie resocjalizacji, umożliwia skazanym zdobycie nowych umiejętności zawodowych dostosowanych do potrzeb lokalnego rynku pracy, zwiększając tym samym ich szanse na zatrudnienie po opuszczeniu zakładu karnego oraz ograniczając ryzyko powrotu na drogę przestępstwa. Szeroka oferta edukacyjna organizowana w zakładach karnych ma na celu motywowanie osadzonych do korzystania z możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji. W warunkach izolacji możliwe jest kształcenie na wszystkich szczeblach edukacji.
Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wojkowicach przeznaczone jest dla osób dorosłych. Kształci słuchaczy na poziomie Szkoły Podstawowej, Liceum Ogólnokształcącego oraz na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych w zawodach: ślusarz, mechanik monter maszyn i urządzeń, elektryk, kucharz, monter instalacji i sieci wodociągowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie oraz górnik. Nad całym procesem edukacyjnym czuwa doświadczona kadra pedagogiczna składająca się głównie z nauczycieli ze stopniem awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej