Aż 10 000 maseczek ochronnych przekazali dziś funkcjonariusze Służby Więziennej do UM w Wojkowicach oraz Gminy Poręba.

W dniu dzisiejszym kolejna partia maseczek ochronnych w ramach wspólnej akcji Ministerstwa Sprawiedliwości i Służby Więziennej pod nazwą #Resort Sprawiedliwości Pomaga została przekazana do UM w Wojkowicach. Maseczki trafią bezpośrednio dla mieszkańców miasta Wojkowice w związku z trwającym nadal stanem epidemicznym, a także koniecznością zakładania maseczek ochronnych w niektórych przestrzeniach publicznych.

W Zakładzie Karnym w Wojkowicach trwa program resocjalizacyjny pod nazwą „Szycie ratuje życie”. Jest to program skierowany dla skazanych po raz pierwszy odbywających karę w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego. Program został podzielony na trzy etapy. Pierwszy zawiera prelekcję informacyjno-motywacyjną, spotkanie instruktażowe w kontekście nauki szycia na maszynie, oraz zajęcia z psychologiem. Drugi etap to stricte zajęcia praktyczne (szycie maseczek ochronnych), po którym następuje podsumowanie i ewaluacja. Osadzeni od samego początku  bardzo chętnie włączyli się w akcję pomocową. To już kolejna grupa osadzonych objęta ww. programem.

Dziś Zakład Karny w Wojkowicach w sumie przekaże 10 000 maseczek ochronnych do UM w Wojkowicach i Gminy Poręba.     

Ogólnopolska akcja #ResortSprawiedliwościPomaga nie ustaje w niesieniu pomocy różnym instytucjom, które zgłoszą taką potrzebę.

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Kuciczek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej