Rozkazem personalnym z dnia 25.03.2024 roku, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Krakowie płk Tomasz Wiercioch powołał z dniem 01.04.2024 r. na stanowisko zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Wojkowicach mjr. Piotra Jachima.

W dniu 02.04.2024 r. w Wojkowickiej jednostce penitencjarnej odbyła się uroczysta odprawa kadry kierowniczej, podczas której przedstawiono załodze nowego przełożonego.

Mjr Piotr Jachim został przyjęty w szeregi Służby Więziennej w sierpniu 2004 na stanowisko mł. inspektora dz. kwatermistrzowskiego w Zakładzie Karnym w Trzebini. Z dniem 18.09.2017 r. przeniesiony do OISW Kraków na stanowisko starszego Inspektora, a od 01.03.2019 r. pełnił obowiązki na stanowisku Specjalisty ds. Informatyki.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej