26.03.2024 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Wojkowicach po raz kolejny wykazali się zasługującą na podziw inicjatywą odwiedzając Zakład pielęgnacyjno – opiekuńczy w Częstochowie „UFNOŚĆ”.

Akcja charytatywna na rzecz porzuconych dzieci w której wzięli udział wspólnie z OSP Wymysłów, 5 Pułkiem Chemicznym w Tarnowskich Górach oraz Węzłem Teleinformatycznym to zbiórka darów, które zostały przekazane na ręce pracowników ośrodka.

Placówka w Częstochowie działa już od ponad 20 lat. Swoje istnienie zawdzięcza dobrym sercom i zapałowi pielęgniarek, które w 1999 roku założyły stowarzyszenie mające na celu udzielanie pomocy dzieciom – „Ufność”.

Mali pensjonariusze, którzy trafiający do ośrodka, nierzadko cierpią z powodu wielu schorzeń. Słaba odporność ich organizmów oraz liczne obciążenia zdrowotne to często rezultat uzależnień matki w czasie ciąży. Do czasu w którym noworodek odnajdzie kochających rodziców i rozpocznie nowe życie, spędza w szpitalach bardzo wiele czasu. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy jest miejscem dla dzieci do 3. roku życia, które nie potrzebują już hospitalizacji, ale  wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej