W dniu 28.03.2024 r. funkcjonariusze wojkowickiej jednostki penitencjarnej wraz z osadzonym odwiedzili Dom Pomocy Społecznej „Pod Dębem” w Dąbrowie Górniczej.

Z okazji Świąt Wielkanocnych osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Wojkowicach przygotowali rękodzieła w postaci origami. Ich włąsnoręczne prace plastyczne zostały przekazane w trakcie spotkania osobom starszym mieszkającym w DPS. Podczas wizyty, osadzony wystąpił z koncertem, grając na gitarze i śpiewając wspólnie z zamieszkującymi w tej wspólnocie osobami. Mamy nadzieję, że wspólny śpiew i muzyka sprawił radość nie tylko na ich twarzach, ale również w sercach w tak szczególnym czasie jakim są Święta Wielkanocne.

Od 1983 r. Misją Domu jest wszechstronna i indywidualna pomoc mieszkańcom w godnym życiu, przeżywaniu i akceptowaniu starości, zachowaniu samodzielności, rozwoju talentów i zainteresowań. Przeznaczeniem placówki jest zapewnienie opieki dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej