Po raz kolejny w Zakładzie Karnym w Zabrzu gościmy wystawę historyczną z cyklu Dziedzictwo Pokoleń pt. „Rok 1920 na Górnym Śląsku”, stworzoną przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Lekcja historii i patriotyzmu

W dniach od 19 do 23 sierpnia 2021 roku osadzeni z Zakładu Karnego  Zabrzu mają okazję poszerzyć swoją wiedzę dotyczącą historii Górnego Śląska 1920 roku. Wraz z wystawą prowadzone są przez wychowawcę działu penitencjarnego zajęcia dla grupy osadzonych zainteresowanych jej tematyką. Sama wystawa dostępna jest dla ogółu skazanych, którzy mogą się z nią zapoznać i dowiedzieć interesujących faktów dotyczących historii Polski i regionu śląskiego. Poznając historię własnego narodu możemy kształtować i wzmacniać
w sobie postawy patriotyczne a także rozwijać sferę moralną i tolerancję.

 

Wieloletnia współpraca w ramach projektu Dziedzictwo Pokoleń

Służba Więzienna i Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat prowadzą współpracę stawiając sobie za główny cel rozwój postaw patriotycznych wśród osób pozbawionych wolności. Środkiem do jego osiągnięcia jest nauka o historii polskiego narodu. Projekt pod nazwą „Dziedzictwo Pokoleń”, obejmujący swym zakresem wystawy, prelekcje i spotkania dotyczące wydarzeń, które miały wpływ na ukształtowanie sytuacji geopolitycznej gości w zabrzańskiej jednostce penitencjarnej od 2011 roku, poszerzając wiedzę i światopogląd jej uczestników.

 

Tekst: ppor. Daniel Prątnicki

Zdjęcia: mjr Aleksandra Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej