27 października 2021 roku zakończył się wielomiesięczny projekt realizowany w jednostkach penitencjarnych okręgu katowickiego przez Bibliotekę Śląską w Katowicach. Skazani przebywający w Zakładzie Karnym w Zabrzu regularnie brali udział w spotkaniach online z autorami książek o tematyce podróżniczej.

Realizacja projektu

Projekt realizowany przez Bibliotekę Śląską w Katowicach przy współpracy z Zakładem Karnym w Zabrzu składał się z dwóch części. Pierwsza część składała się z cyklu spotkań online z osobami, których życiową pasją są podróże i którzy chętnie opowiadają o swoich spostrzeżeniach i przygodach nie tylko podczas rozmów, ale także w formie książek. Druga część projektu polegała na przeprowadzeniu testu wiedzy dotyczącego tematyki podróżniczej. Skazani mieli za zadanie zapoznać się z wybraną literaturą podróżniczą i zapamiętać jak najwięcej szczegółów, żeby zdać test z jak najlepszym wynikiem.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Środki finansowe zostały przyznane w ramach programu Promocji Czytelnictwa.

Poszerzanie horyzontów

Prowadzony projekt wpływał pozytywnie na skazanych. Poprzez zachęcanie do czytania i kontakt z literaturą pokazano, że jest to doskonała forma spędzania wolnego czasu. Czytelnictwo wzbogaca język i słownictwo. Większy zasób słów pozwala z kolei łatwiej przekazywać swoje emocje, myśli i ułatwia kontakt z drugą osobą. Dzięki literaturze podróżniczej i spotkaniom z autorami książek można poznać świat i poszerzać swoje horyzonty. Z książek dowiadujemy się nie tylko suchych faktów na temat państw czy regionów świata, zamieszkujących je ludności, flory czy fauny. Książki pozwalają kształtować światopogląd czytelnika, spojrzeć na te same sprawy i aspekty życia z różnej perspektywy, a to uczy większej tolerancji i zrozumienia drugiej osoby.

 

Tekst: ppor. Daniel Prątnicki

Zdjęcie: Biblioteka Śląska w Katowicach

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej