W dniu 13 września dobiegł końca kolejny kurs zawodowy w ramach projektu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Tym razem osadzeni z zabrzańskiej jednostki zdobywali wiedzę i umiejętności jako monterzy izolacji budowlanych i elewacji. Resocjalizacja poprzez naukę i pracę jest podstawowym i najbardziej efektywnym środkiem zapobiegającym powrotowi do przestępstwa. Skazani zdobywając kwalifikacje zawodowe, zwiększają swoje szanse na zatrudnienie podczas odbywania kary, a po opuszczeniu zakładu karnego szybciej odnajdą się na rynku pracy co pozwoli im uczciwie zarabiać na życie.

POWER logo.jpg

 

Niwelowanie deficytów

 

Braki w zakresie wykształcenia, wiedzy i posiadanych umiejętności umożliwiających zdobycie oraz utrzymanie satysfakcjonującej pracy niejednokrotnie skłaniały osadzonych do poszukiwania innych źródeł dochodu, a w konsekwencji wchodzenia w konflikt z prawem. W związku z powyższym jednym z podstawowych oddziaływań resocjalizacyjnych jest nauczanie i praca. Za więziennym murem kursy zawodowe są najlepszą forma zdobycia nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Jego głównym celem jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Takim szkoleniem w pierwszej kolejności obejmowani są ci więźniowie, którzy nie mają wyuczonego zawodu lub mają taki zawód, w którym dotychczas nie potrafili znaleźć zatrudnienia.

 

Nie tylko kwalifikacje zawodowe

 

Podczas każdego z kursów uczestnicy zdobywają nie tylko wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do wykonywania danej profesji. Szkolenie obejmuje również metody aktywnego poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz autoprezentacji i zachowania podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą. Są to bardzo istotne aspekty dla osób pozbawionych wolności, którzy przez wiele lat przebywali w zakładzie karnym. Bez tej wiedzy i umiejętności osadzony po opuszczeniu zakładu karnego mógłby mieć trudności w odnalezieniu się w nowych realiach. Kurs obejmuje również zagadnienia z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i bezpieczeństwa higieny pracy. Tak kompleksowe szkolenie i uzyskanie dzięki niemu kwalifikacje zawodowe, potwierdzone zdanym egzaminem, pozwolą na łatwiejsze zdobycie satysfakcjonującej pracy a dobrze płatne zatrudnienie pozwoli na uniknięcie popełniania kolejnych przestępstw.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Daniel Prątnicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej