W związku z podpisanym przez Lasy Państwowe porozumieniem dotyczącym współpracy w ramach programu „Praca dla więźniów” 13 października br. Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek Pan Janusz Wojciechowski zaprosił przedstawicieli Służby Więziennej na robocze spotkanie dotyczące współpracy wraz z przedstawicielami zakładów usług leśnych oraz pracownikami nadleśnictwa, podczas którego wstępnie omówiono zasady zatrudnienia osadzonych i dalszej współpracy.

Praca dla więźniów

Głównym celem z powodzeniem realizowanego od kilku lat programu „Praca dla więźniów” jest zwiększenie powszechności zatrudnienia wśród skazanych oraz wspieranie szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Wyjątkowo pożądanym i osiąganym efektem realizacji programu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia odpłatnego. Współpraca Służby Więziennej z Lasami Państwowymi to możliwość rozwoju tego programu w wymiarze materialnym jak i edukacyjnym.

 

Robocze spotkanie

Gospodarzami spotkania byli Nadleśniczy Nadleśnictwa Brynek Pan Janusz Wojciechowski oraz jego zastępca Pan Adam Mazur. Wśród zaproszonych gości byli funkcjonariusze reprezentujący Areszt Śledczy w Bytomiu oraz Areszt Śledczy w Tarnowskich Górach. Zakład Karny w Zabrzu reprezentowali mjr Gabriela Grzywaczewska zastępca dyrektora oraz chor. Piotr Górecki starszy instruktor działu penitencjarnego ds. zatrudnienia. Zostały omówione podstawowe zasady funkcjonowania zatrudnienia osób pozbawionych wolności, przedstawiono korzyści płynące z takiej formy pozyskiwania pracowników jak i zagrożenia z tym związane. Przedstawiciele zakładów usług leśnych z zainteresowaniem przyjęli zaproponowaną ofertę. Pojawiło się wiele pytań i wątpliwości, jednak korzyści z takiej współpracy nie pozostały dla potencjalnych pracodawców obojętne.

 

Plany na przyszłość

Atmosfera spotkania, otwartość gospodarzy oraz zainteresowanie ze strony więzienników dobrze rokują na dalszą współpracę. Pojawiła się koncepcja podpisania porozumienia, w ramach którego takie spotkania z przedsiębiorcami odbywałyby się cyklicznie. Dobrym początkiem konkretnej współpracy będzie stworzenie programu edukacyjnego i kulturalno – oświatowego dla osób pozbawionych wolności, którego szczegóły zostaną dopracowane przez zainteresowane strony.

 

Tekst: mjr Gabriela Grzywaczewska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej