Funkcjonariusze Służby Więziennej po raz kolejny wzięli udział w spotkaniu pn. ,,Zawód od kuchni’ z młodzieżą z zabrzańskich szkół, aby pomóc im w wyborze przyszłego zawodu. Uchylili rąbka tajemnicy i opowiedzieli na czym polega praca za więziennym murem, jak wygląda proces rekrutacji i jakie wymagania musi spełniać kandydat.

Kim będę w przyszłości?

 

Architekt, ekonomista, a może funkcjonariusz Służby Więziennej. Wybór przyszłego zawodu to bardzo trudne zadanie. Dlatego Urząd Pracy w Zabrzu,  aby ułatwić młodzieży podjęcie właściwej decyzji zorganizował w ramach XIV  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości spotkanie pn. ,,Zawód od kuchni”. W Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych  mogli zapoznać się ze specyfiką pracy w kilkudziesięciu zawodach m.in.: pielęgniarki, kucharza, mechanika samochodowego, a nawet tatuażysty czy artysty – ceramika.  Oczywiście nie zabrakło także przedstawicieli służb mundurowych, a w tym funkcjonariuszy Służby Więziennej.  Spotkanie i rozmowa z osobą wykonującą konkretny zawód z pewnością pozwala zweryfikować swoją wiedzę i wyobrażenia dotyczące pracy na określonym stanowisku.

 

Bezpieczeństwo – Praworządność – Resocjalizacja

 

Funkcjonariusze z Zakładu Karnego w Zabrzu: kpt. Monika Miłosz – kierownik działu penitencjarnego, kpt. Marcin Mansfeld –zastępca kierownika działu ochrony oraz mł. chor. Paweł Gawron – instruktor   ds. kadr w przystępny sposób opowiedzieli uczniom o specyfice pracy, a właściwie służby w formacji mundurowej. Młodzi ludzie dowiedzieli się czym zajmuje się wychowawca, psycholog oraz co należy do obowiązków strażnika  i innych funkcjonariuszy Służby Więziennej. Duże zainteresowanie budziły informacje dotyczące zasad rekrutacji, edukacji w Wyższej Szkole Wymiaru Sprawiedliwości i możliwości rozwoju zawodowego. Więziennicy podkreślali, że misją naszej formacji jest zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa społeczeństwu, poprzez praworządne i humanitarne wykonywanie kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania oraz resocjalizację skazanych.

 

Zawód funkcjonariusza Służby Więziennej jest bardzo odpowiedzialny i wymaga  wielu umiejętności. Często wiąże się z dużym stresem i koniecznością szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, gdyż  pracujemy z przestępcami. Daje także wiele satysfakcji,  możliwość rozwoju i pomocy drugiemu człowiekowi - podkreślała kpt. Monika Miłosz. To właśnie dzięki ciężkiej i rzetelnej pracy funkcjonariuszy możecie czuć się bezpiecznie, chodzić do szkoły i realizować swoje plany – dodała.

 

Przyszli funkcjonariusze?

 

Zabrzańscy funkcjonariusze zawsze bardzo chętnie dzielą się wiedzą oraz cennym doświadczeniem z młodym pokoleniem - być może przyszłych funkcjonariuszy. Na co dzień Zakład Karny w Zabrzu współpracuje z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu oraz kilkoma uczelniami wyższymi. Bardzo cieszymy się, że zajęcia z funkcjonariuszami cieszą się dużym zainteresowaniem i wielu młodych ludzi, chce swoją przyszłość związać z naszą formacją

 

tekst: por. Katarzyna Jabłońska

zdjęcia: MOK w Zabrzu, ZK Zabrze

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej