Zapraszamy do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Już od 1 marca br. tegoroczni maturzyści mogą zarejestrować się w Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK), kierunek penitencjarystyka. Zapisy trwają do 15 maja br.

 Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie jest publiczną uczelnią służb państwowych, kształcącą w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinach: nauki prawne, nauki o bezpieczeństwie, nauki socjologiczne, oraz pedagogika i psychologia.

Na studia może zostać przyjęta osoba, która pozytywnie przejdzie proces rekrutacji zamieszczony na stronie Uczelni www.wskip.edu.pl. W czasie trwania studiów studenci są skoszarowani, a Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują również uposażenie w wysokości dodatku za stopień funkcjonariusza Służby Więziennej. 

Studia I stopnia w służbie kandydackiej będą kończyły się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł licencjata oraz akt nadania stopnia młodszego chorążego Służby Więziennej. Studia II stopnia w służbie kandydackiej kończą się egzaminem magisterskim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerskim. Absolwenci otrzymają dyplom – tytuł magistra oraz akt nadania stopnia podporucznika Służby Więziennej.

Absolwenci I i II stopnia studiów w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie mają gwarancję zatrudnienia jako funkcjonariusze w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej w całej Polsce. 

Więcej informacji na www.wskip.edu.pl

 

Opracował: mjr Arkadiusz Skafiriak

Źródło: Materiały informacyjne WSKiP

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej