Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Warszawie oraz Zakład Karny w Siedlcach wyróżnione za wspieranie inicjatyw na rzecz kombatantów i rodaków z Kresów Wschodnich

7 czerwca 2023 roku - ta data na długo pozostanie w pamięci funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego w Trzebini. To właśnie w tym dniu trzebińska jednostka otrzymała sztandar — symbol męstwa, odwagi i honoru.

6 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru piotrkowskiej jednostce penitencjarnej. Wzięli w niej udział wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha, wicewojewoda Jarosław Brózda, radna sejmiku województwa łódzkiego Ewa Wendrowska oraz zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Piotr Sękowski.

Dzień 5 czerwca na zawsze zapisze się w historii krakowskiej jednostki. Dzisiaj został uroczyście nadany sztandar, który nie tylko jest powodem do dumy, ale także symbolem największych wartości. W uroczystości udział wzięli wiceminister sprawiedliwości Michał Woś oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński.

2 czerwca 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Aresztowi Śledczemu w Słupsku.

W Zakładzie Karnym w Krzywańcu odbył się pokaz nowoczesnego neutralizatora dronów „HAWK”. Jednostka będzie go testować w najbliższych miesiącach.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej