W dniu 31 marca 2023 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

W dniu 24 marca 2023 r. w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, odbyła się odprawa roczna kierownictwa jednostki penitencjarnej, w której uczestniczył Zastępca Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Lublinie ppłk Piotr Burak.

W dniu 23 marca 2023 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z Zespołu Szkół w Żółkiewce.

Powołanie Zastępcy Dyrektora w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

Mjr Damian Knap – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie podpisał umowę o nieodpłatne zatrudnienie skazanych z Panem Andrzejem Jarzębowskim – Dyrektorem Naczelnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie. Zgodnie z ustaleniami nieodpłatną pracę osadzeni rozpoczną jeszcze w bieżącym miesiącu.

Międzynarodowy Dzień Kobiet to święto, które jest wyrazem szacunku dla płci pięknej. Święto Kobiet ustanowiono dla upamiętnienia walki o prawa wyborcze i lepsze warunki pracy dla kobiet, po raz pierwszy obchodzone było w 1911 roku.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej