Ppłk Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podpisał umowę dotyczącą nieodpłatnego zatrudnienia skazanych z dr. n. med. Markiem Lewandowskim, Dyrektorem Naczelnym oraz mgr Mirosławą Cieślak, Zastępcą Dyrektora Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy.

10 maja 2024 roku w Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych w Plaskoszu odbyły się zawody strzeleckie zorganizowane przez Areszt Śledczy w Bydgoszczy.

W miniony wtorek w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy odbyło się spotkanie kuratorów zawodowych Sądu Rejonowego w Bydgoszczy pod przewodnictwem Rafała Łukomskiego - kuratora okręgowego z kierownictwem bydgoskiego aresztu.

8 maja 2024 r. ppłk Mariusz Cychowski, Dyrektor Aresztu Śledczego w Bydgoszczy podpisał umowę o zatrudnienie odpłatne skazanych w pełnym wymiarze etatu z Barbarą Ciupa, Prezes Zarządu Spółki Komplementariusza.

Pierwsze dni maja to wyjątkowy czas dla upamiętnienia polskiej tradycji i historii. 233 lata temu, 3 maja 1791 r., Sejm Czteroletni przyjął ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja. Była to druga na świecie i pierwsza w Europie ustawa regulująca organizację władz państwowych, a także prawa i obowiązki obywateli. W te dni funkcjonariusze bydgoskich jednostek penitencjarnych pielęgnują pamięć o historii.

Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej